Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Service départmental-métropolitain d'incendie et de secours


"We hebben met succes XVR training voor leidinggevenden geïmplementeerd. Onze toekomstige plannen zijn om alle SP-kaderleden en operationele partners hierin op te nemen, zodat alle SP-managers, -professionals en -vrijwilligers de kans krijgen om dit krachtige hulpmiddel te gebruiken om hun vaardigheden en werkwijzen in het veld te verbeteren."

Service départmental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS)

De Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS, Brandweer en Reddingsdienst van de stad Lyon en het departement Rhône) heeft onlangs de status van XVR Centre of Excellence verkregen. SDMIS gebruikt het XVR-simulatieplatform sinds 2014 en is in slechts een paar jaar tijd een fervent gebruiker van XVR On Scene geworden - van twee licenties naar bijna een dozijn op het moment van schrijven (juni 2023). Tot hun opgaven behoren brandbestrijding en -preventie, voorlichting over openbare veiligheid en, meer in het algemeen, het welzijn van de bevolking van Lyon en het departement Rhône. XVR On Scene biedt hen het perfecte trainingshulpmiddel om hun personeel en cursisten voor te bereiden op bijna alle mogelijke scenario's die ze kunnen tegenkomen.

Wij spraken met een van hun medewerkers over hun ervaring met XVR. "Ons doel is om de 6.000 medewerkers van SDMIS te trainen met behulp van nieuwe technologieën zoals serious games, zodat alle medewerkers een toegankelijke en effectieve trainingsmogelijkheid krijgen. De implementatie zal geleidelijk gebeuren, waarbij ervaren ontwerpers het ontwikkelings- en reflectieproces zullen leiden. Door de grote vraag en de positieve feedback wordt het project voortdurend uitgebreid en is er een groter team nodig. Het doel is om de training ook buiten de school uit te breiden en brandweerkorpsen in verschillende regio's te bereiken. Hiervoor moeten speciale teams worden gevormd om scenario's, animaties en oefeninstructies te maken," zegt Simeon, die verantwoordelijk is voor de implementatie van XVR in het lesprogramma. *

"De trainingen voor leidinggevenden met behulp van serious games waren zeer succesvol, wat leidde tot een toename van het aantal XVR licenties. De huidige 11 licenties hebben een gebruikspercentage van bijna 80%, en er is nog steeds een groeiende vraag naar extra licenties, die gebruik maken van lokale omgevingen, het maken van scenario's en educatieve animaties om bevelvoerders te trainen. Om knelpunten te voorkomen, worden proactieve maatregelen genomen om op toekomstige behoeften te anticiperen en extra licenties aan te schaffen.

SDMIS heeft het XVR-platform zorgvuldig en weloverwogen in het bestaande curriculum geïmplementeerd om een succesvolle uitrol van de nieuwe trainingsmethode te garanderen.

"Door een gefaseerde aanpak te gebruiken, hebben we met succes serious gaming training voor onze leidinggevenden geïntegreerd. In navolging van SDMIS-partners zoals de 44 (Loire-Atlantique Brandweer) en de BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) zijn we begonnen met een gerichte training voor SPP-bevelvoerders,  die is aangepast aan de uitdagingen van de COVID-crisis. Voortbouwend op dit succes zullen we onze trainingen de komende jaren uitbreiden naar bevelvoerders- en lokale managers en in de toekomst alle leiderschapsprofielen van de sapeurs-pompiers (brandweermannen, SP) en operationele partners opnemen. We willen ervoor zorgen dat alle SP-leidinggevenden, fulltime en vrijwillig, de kans krijgen om dit krachtige hulpmiddel minstens één keer per jaar te gebruiken en hun vaardigheden en operationele praktijk verder te verbeteren."

Wat betreft de evaluatie van XVR-trainingen onder SDMIS, hebben ze tot nu toe vertrouwd op wederzijdse observatie en frequente uitwisselingen, maar ze zijn van plan om het bestaande evaluatiesysteem verder uit te breiden.

"Het succes en de effectiviteit van onze trainingen hangen af van een levendige uitwisseling tussen trainers, cursisten en andere deelnemers. De geëngageerde discussies tijdens de nabesprekingen weerspiegelen de inzet en betrokkenheid van de deelnemers. Naast het gebruik van op serious gaming gebaseerde training, richt de SDMIS school zich ook op voortdurende verbetering. Deelnemers geven ter plekke beoordelingen via smartphones, terwijl de cursusleiders door de collectieve feedback worden ondersteund," zegt Simeon. "De resultaten spreken voor zich: de deelnemers waarderen unaniem de meeslepende en dynamische aard van de scenario's, die alle aanvankelijke bedenkingen wegneemt. Ze waarderen de mogelijkheid om realistische situaties te ervaren die traditionele trainingen niet kunnen bieden. In de toekomst zijn we van plan om evaluaties na de training te introduceren om er zeker van te zijn dat onze cursussen het dagelijkse werk van SP-leidinggevenden echt verbeteren.

SDMIS heeft ook de locatie beschikbaar gesteld voor een XVR On Scene Workshop in januari 2023, waardoor Franse XVR-gebruikers de mogelijkheid hadden om te netwerken en kennis en middelen uit te wisselen.

Ze vertelden ons: "We hebben onze toewijding aan een solide partnerschap met XVR getoond, terwijl we tegelijkertijd de samenwerking binnen de gebruikersgemeenschap stimuleren. Hoewel de meeste gebruikers momenteel onafhankelijk van elkaar werken, streven we ernaar om concrete verbindingen te leggen en een voortrekkersrol te spelen binnen deze gemeenschap. We geloven sterk in het potentieel voor synergie en het delen van scenario's, pedagogische praktijken en hulpmiddelen tussen gebruikers."


*Om redenen van privacy en veiligheid hebben we de naam van onze contactpersoon veranderd naar "Simeon". Zijn echte naam is bekend bij XVR Simulation. Als u contact met hem wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar marketing@xvrsim.com.

Overzicht