Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Besluitvaardigheid verbeteren met XVR

Door Dr. Katherine Lamb - XVR is een prachtig visualisatiemiddel met veel mogelijkheden, maar wat is de beste manier om het te gebruiken? Ikzelf gebruik XVR om de besluitvaardigheid van bevelvoerders te trainen. In deze blog post leg ik uit hoe ik daarbij te werk ga en welke rol XVR hierin heeft.

Van oudsher zijn bevelvoerdertrainingen vaak zogeheten ‘table-top’ oefeningen, waarbij je gebruikmaakt van papier en foto’s. Een nadeel van deze aanpak is dat de tweedimensionale input door iedere student verschillend geïnterpreteerd kan worden. Terwijl je eigenlijk een trainingsomgeving wilt waarin alle studenten de informatie op exact dezelfde manier opnemen. In mijn eigen trainingen en assessments voor bevelvoerders, gebruik ik hiervoor een combinatie van XVR en de Effective Command-methode.

Het trainen van besluitvorming

Effective Command is een methode voor het ontwikkelen van besluitvaardigheid via scenario´s die gebaseerd zijn op dilemma´s. Het model wordt ondersteund door diverse online tools en is volledig te integreren met XVR. Ik heb de combinatie van XVR en Effective Command inmiddels toegepast bij een groot aantal internationale projecten en hulpdiensten, waaronder:


Het belang van nadenken

Hoe ontwikkel je besluitvaardigheid? In mijn visie begint het met leren nadenken in operationele situaties. Een effectieve brandweercommandant trapt niet zomaar een deur van een brandend gebouw in om blindelings een vaste blusprocedure te volgen. In plaats daarvan observeert en ‘leest’ hij het vuur, vormt een begrip van de situatie en beslist vervolgens welke blustechniek hij gaat gebruiken. 

Competente bevelvoerders ontwikkelen

Om de stap te maken naar effectief leidinggeven moeten commandanten specifieke competenties (kennis, ervaring en vaardigheid) uit training en operationele ervaring, leren omzetten in bevelvoerdercompetenties. Hiervoor moeten ze als het ware de ‘tweedimensionale’ informatie die ze geleerd hebben, omzetten in een 3D-model in hun hoofd. Dit mentale 3D-model zorgt dat ze in een operationele situatie de relevante kennis, vaardigheden direct en in de juiste samenhang kunnen oproepen. 

De aanvullende waarde van XVR

Het mooie aan XVR is dat het een kosteneffectieve manier biedt om de bovengenoemde leerervaring te realiseren, omdat bevelvoerders in een veilige omgeving een heel spectrum aan scenario’s kunnen trainen. Je leert het beste door fouten te maken en uit te zoeken wat je de volgende keer anders moet doen, dat is precies wat je met het XVR-simulatieplatform kunt doen. 

XVR biedt een dynamische trainingsomgeving die bevelvoerders helpt om het geleerde te laten beklijven. Goede beslissingen moeten resulteren in een gewenste uitkomst. Als een team een gedegen briefing krijgt en voorzien wordt van de juiste apparatuur en een goede wateraanvoer, zou het vuur moeten uitgaan. Aan de andere kant, als na een gebrekkige beslissing het incident escaleert, moet de bevelvoerder de gelegenheid krijgen om zijn beslissingen te heroverwegen en op basis van visuele aanwijzingen zijn plan aan te passen. 

De kracht van het scenario

Let wel, de effectiviteit van XVR wordt bepaald door de kwaliteit van het trainingsscenario. Goede trainingsscenario’s creëren altijd een dilemma voor de student. Op die manier kun je testen of ze in staat zijn om een probleemsituatie op te lossen in plaats van simpelweg een standaardprocedure te volgen. Geef ze een scenario dat hen dwingt om cruciale beslissingen te nemen onder tijdsdruk. Een scenario dat jou als instructeur in staat stelt om het beslissend vermogen van de deelnemer te testen. 

Door op deze manier te trainen, ontwikkelen bevelvoerders een scherp omgevingsbewustzijn en zijn ze in staat om hun teams op een heldere, zelfverzekerde en duidelijke manier te leiden in complexe situaties. Kortom, je stelt je bevelvoerders in staat om uit te groeien tot echte ‘All-hazard Commanders’ die om kunnen gaan met het onverwachte!


Dr. Katherine Lamb is een gerespecteerde autoriteit op het gebied van incident management en examinering. Ze werkte als wetenschappelijk onderzoeker voordat ze in 2004 in dienst ging bij de brandweer. Lamb is gespecialiseerd in incident management en crisis besluitvorming en publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over de herkomst en toepassing van competentie assessment methoden binnen de brandweer. In 2015 richtte ze samen met Dr. David Launder van de South Australia Fire Service EffectiveCommand.org op, een non profit-organisatie die best practices op het vlak van incident management inventariseert en breder beschikbaar maakt. 

Overzicht