Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Crisisbeheersing en leiderschapstraining voor de Britse politie

Recente grote incidenten zoals de bomaanslag in de Manchester Arena en het daaropvolgende onderzoek, hebben duidelijk gemaakt dat politiekorpsen in Groot Brittanië een gebrek aan vaardigheden hebben in hun commandostructuur. Dat geldt met name voor beginnende en eerstelijns politieagenten die normaal gesproken geen tactisch en operationele leiderschapstraining krijgen na hun rekruterings- en proefperiode.

Terwijl gespecialiseerde leidinggevenden op maat gemaakte, geaccrediteerde trainingen in leidinggeven krijgen, bestaat er in de meeste korpsen in Groot Brittanië geen vergelijkbare training voor de operationele inspecteurs of voor crisis managers. Zeker niet met een holistische benadering van commandovoering training die hen voldoende voorbereid en bekwaam maakt om een breed scala aan incidenten aan te kunnen. In de aanbevelingen van het Manchester Arena Onderzoek werd de nadruk gelegd op het ontwikkelen van competenties voor commandovoering van elke officier van wie verwacht kan worden dat hij een leidinggevende rol op zich neemt tijdens een spontaan grootschalig incident, en op het creëren van de noodzakelijke, geaccrediteerde cursussen op nationaal niveau die hiervoor nodig zijn.

De voorzitter van het onderzoek benadrukte ook dat samenwerking tussen verschillende Britse instanties van het grootste belang is om risico's goed in te schatten en slachtoffers op de beste manier de beste hulp te bieden. Bovendien is "het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat JESIP (Joint Emergency Service Interoperability Programme -Een samenwerkingsprogramma tussen de verschillende hulpdiensten) in de praktijk werkt en niet alleen in theorie. [...] Meer training, meer oefening, en vooral de juiste soort oefeningen zijn nodig. Er moeten lessen worden geleerd wanneer dingen fout gaan tijdens oefeningen of in een echte noodsituatie, en als gevolg daarvan moeten er veranderingen worden doorgevoerd. Het belangrijkste daarbij is dat individuele hulpdiensten niet alleen moeten opereren."

Daarom is het duidelijk dat er een toenemende vraag is naar effectieve trainingsprogramma's die geschikt zijn voor alle niveaus van leidinggeven. Deze programma's moeten Britse politieagenten voorzien van de benodigde commandovoeringscapaciteiten en, niet in de laatste plaats, het vertrouwen geven om assertieve, effectieve en veilige beslissingen te nemen in extreme situaties. Als mogelijke oplossing werd levensechte training, zoals simulatietraining, genoemd in de aanbevelingen van het Manchester Arena Onderzoek.

Tijdens de Emergency Services Show 2023 in Birmingham presenteerden Dr. Katherine Lamb (Directeur bij K Lamb Associates) en Costi Karayannis (CEO van LearnPro Group) hun visie voor het ontwikkelen van een geschikte commandovoeringstraining voor alle politieniveaus. Dit gebeurde in een lezing met als onderwerp "Incident Command & crisis decision-making: How can we prepare the force of the future for the unexpected?"(Crisisbeheersing en leiderschapstraining: Hoe bereiden we de toekomstige politie voor op het onverwachte?). Dr. Katherine Lamb heeft meer dan 15 jaar aan expertise opgebouwd in het ontwikkelen en verzorgen van bevelvoeringstrainingen voor de Britse brandweerkorpsen. Ze gelooft dat veel van de processen die in die sector worden gebruikt, ook toegepast kunnen worden in de politiesector. Het begint met het vaststellen van de leerdoelen die je met de training wilt bereiken, maar ze benadrukt dat wanneer de politiebranche individuen met de juiste vaardigheden wil ontwikkelen, er meer vereist is dan alleen het toepassen van een standaardreeks cursussen met 'blauwdrukken voor het oplossen van incidenten'.

"Creëer denkende individuen"

Dr. Katherine Lamb onderstreepte het belang van een andere benadering dan de gebruikelijke trainings- en beoordelingsmethode. In plaats daarvan pleitte ze voor het creëren van wat zij "denkende individuen" noemt: bevelvoerders die voortdurend werken aan de ontwikkeling van hun besluitvormingsgedrag, in plaats van zich uitsluitend te richten op het verwerven van vaardigheden voor specifieke incidenten. Deze bevelvoerders zijn in staat om naar het totaalplaatje te kijken van het incident waarmee ze geconfronteerd worden, zodat ze op het juiste moment de juiste acties kunnen bepalen, zonder simpelweg een checklist te volgen om het incident te kunnen managen.

Ze legt uit: "Om mensen in staat te stellen flexibele beslissingen te nemen tijdens het bestrijden van incidenten, is het essentieel om individuen te hebben die de geleerde concepten en filosofieën kunnen toepassen. Ze moeten echter ook de vrijheid hebben om beslissingen te nemen die aansluiten bij de specifieke situatie waarmee ze te maken hebben. Dit bereiken we door de focus te leggen op besluitvormingsgedrag in plaats van op specifieke vaardigheden en competenties."

Ze erkent dat dit geen gemakkelijke taak is en benadrukt dat het voor een succesvolle implementatie van zo'n nieuwe aanpak een holistische oplossing moet zijn die vanuit de top van de organisatie naar alle hoeken van het korps wordt doorgezet om een uniforme aanpak te garanderen.

"Het is belangrijk dat er een holistische filosofie bestaat binnen de organisatie om dit soort training te geven," vervolgt ze. "Je moet het van onder tot boven integreren. Als je je alleen richt op trainen of beoordelen, krijg je een onsamenhangende filosofie. Het moet door de hele organisatie gedragen worden. Het is belangrijk om je rekruten vanaf het begin vertrouwd te maken met deze filosofie en dit gedrag aan te leren en, wat cruciaal is, de hoogste functionarissen van je organisatie moeten op dezelfde lijn zitten. Anders heb je niet de synergie die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je het gewenste doel bereikt."

Haar belangrijkste punten voor een succesvolle toepassing van deze holistische aanpak zijn:

  • Het implementeren van nieuwe eisen voor voortdurende training en beoordeling op alle niveaus;
  • Een duidelijke communicatie over het wat, waarom en hoe, en over de voordelen van de veranderingen die worden doorgevoerd;
  • Duidelijke, meetbare leerdoelen en leerplannen voor alle niveaus; en
  • Het verzamelen van uitgebreide gegevens tijdens het proces om hun inspanningen te ondersteunen, te diversifiëren en te ontwikkelen en om toekomstige trainingsbehoeften te identificeren.

Koplopers: Politie van Devon & Cornwall

De politie van Devon & Cornwall toont op een innovatieve wijze hoe een commandovoeringstraining met behulp van een hybride aanpak doeltreffend kan worden uitgevoerd. Ze hebben een 3-daagse trainingscursus ontwikkeld voor hun bevelvoerders op tactisch (zilveren) en operationeel (bronzen) niveau. Twee dagen worden besteed aan theorie achter de incident command training, waaronder JESIP en JDM (Joint Decision Model – Gezamenlijk beslismodel), terwijl de laatste dag wordt besteed aan het uitvoeren van virtual reality bevelvoeringsscenario’s met behulp van het XVR Simulation platform.

De cursus wordt gegeven door ervaren instructeurs en bevelvoerders die de theoretische concepten voor de deelnemers kunnen verduidelijken met ervaringen uit de praktijk, door duidelijke voorbeelden te geven van hoe bepaalde procedures of dilemma's in de werkelijkheid zouden kunnen voorkomen. Vervolgens testen de deelnemers hun begrip en kennis van het geleerde door het uitvoeren van virtual reality-scenario's die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld. Met behulp van een VR bril wordt een deelnemer in de rol van bevelvoerder in een incident scenario geplaatst, terwijl de instructeurs de rollen van collega-politieagenten, leden van het publiek en/of collega's van andere instanties spelen. Ondertussen worden ze door de andere deelnemers geobserveerd en leren ze van hun interacties. De scenario’s worden afgesloten met een evaluatie om te bespreken wat goed ging en wat beter kan.

De resultaten van deze cursus zijn tot nu toe erg goed. Om de effectiviteit van de cursus te kwantificeren, werd de deelnemers gevraagd om hun vertrouwen in hun bevelvoeringsvaardigheden te beoordelen op een schaal van 1-10 voor en na de training. De gemiddelde score voor vertrouwen was iets minder dan 6/10 vóór de training. Na afloop van de training met XVR was het vertrouwenscijfer gestegen tot een gemiddelde van boven de 9 (zie hieronder). 

Afbeelding met dank aan Devon & Cornwall Police.

De deelnemers waren ook erg enthousiast over het niveau van immersie dat de VR-scenario's boden. Sommigen gaven aan dat ze het gevoel hadden dat ze meer leerden van deze manier van werken dan van eerdere trainingen die ze hadden gevolgd. Door de flexibiliteit van het systeem kunnen deelnemers de directe gevolgen van hun beslissingen (of hun besluiteloosheid) in real-time zien, en op dezelfde manier kunnen instructeurs direct feedback geven om het leervermogen te maximaliseren. Meer dan de helft van de deelnemers vroeg om meer VR-training in toekomstige cursussen en de Devon & Cornwall Police onderzoekt de mogelijkheden om hun activiteiten verder uit te breiden, ook naar oefeningen waaraan meerdere hulpdiensten deelnemen.

De Devon & Cornwall Police toont aan hoe virtual reality-training succesvol kan worden ingezet om de vaardigheden van hun bevelvoerders te ontwikkelen. Hoewel VR nooit een training in het veld volledig kan vervangen, is bewezen dat het een waardevol hulpmiddel is om eerstehulpverleners in verschillende disciplines voor te bereiden op het omgaan met steeds complexere incidenten en uiteindelijk om levens te redden.

Als je meer wilt weten over hoe virtual reality training kan worden toegepast op politieopleidingen en beoordelingen, neem dan contact op via info@learnprogroup.com.

Ga voor meer informatie over Dr. Katherine Lamb en haar werk naar https://www.klambassociates.com/.

Overzicht