Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Grote NAVO oefening met XVR

Van 8 tot 11 oktober heeft in Servië een grootschalige NAVO oefening plaatsgevonden. Bij deze oefening, waar zo’n 2000 deelnemers uit 40 NAVO landen aan deelnamen, werd actief gebruik gemaakt van het XVR Platform om het scenario visueel te maken.

Doel van de oefening was om de samenwerking tussen internationale rampenbestrijding organisaties te verbeteren. De oefening werd uitgevoerd door het Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC – het Euro-Atlantische Rampenbestrijding coördinatiecentrum), in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Servië.

De oefening in Servië was de grootste oefening sinds de oprichting van het EADRCC 20 jaar geleden. Op basis van de geologische en ecologische uitdagingen van Servië is gekozen voor een aardbeving scenario, en de mogelijke gevolgen hiervan.

Het scenario start een krachtige aardbeving van 6,7 op de schaal van Richter in de buurt van Belgrado. Initiële berichten uit het getroffen gebied geven aan dat veel gebouwen beschadigd zijn, er zijn veel gewonden en het aantal dodelijke slachtoffers is nog onbekend.

Bovendien komen er berichten binnen van chemische lekkages, water- en elektrische leidingen zijn beschadigd en bovendien is de watervoorraad potentieel verontreinigd. Gezien de ernst van de gevolgen en de lokale omstandigheden wordt er een officieel verzoek om internationale bijstand ingediend.

Het scenario waarmee getraind werd draaide op het simulatie platform van XVR Simulation. Vijf verschillende teams namen plaats in een speciaal ontwikkelde virtual reality truck. Hier namen zij tegelijkertijd de joystick in de hand, om te trachten het scenario te beheersen en om de onderlinge communicatie en internationale samenwerking te oefenen. 

Copyright NATO, 2018

Overzicht