Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

MSB neemt examens met XVR af op 1870 km afstand

Dit voorjaar hebben de eindexamens voor de cursus bevelvoerder level 1 van het Zweedse bureau voor civiele rampenbestrijding (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vanaf hier: MSB) een wereldwijd voorbeeld gesteld. Vanwege de COVID-19 pandemie werd besloten dat alle eindexamens voor de 22 afstuderende bevelvoerders op afstand zouden worden afgenomen met behulp van XVR On Scene. De proef was zo'n succes dat beide hogescholen van MSB in het volgende semester virtuele trainingen op afstand gaan implementeren in het level 1-curriculum.

Cecilia Hammar Wijkmark, Virtual Simulation Specialist bij MSB, pleitte voor de oplossing om de eindbeoordelingen op afstand uit te voeren met behulp van virtual reality scenarios. Zij werkt al geruime tijd aan het implementeren van meer virtuele simulatie lesmethoden in de MSB curricula, omdat de voordelen van dit type training talrijk zijn - zowel voor de deelnemers als voor de technisch regisseurs.

(© Cecilia Hammar Wijkmark)

Met virtual reality trainingssoftware, zoals XVR On Scene, kunnen de technisch regisseurs een groot aantal realistische scenario's creëren om de deelnemers te trainen in een grote verscheidenheid aan incidenten, waarvan ze sommige niet zouden kunnen creëren op een live trainingslocatie. Virtuele scenario's worden eenvoudig aangepast door de technisch regisseur, om zo factoren en gebeurtenissen mee te nemen die van invloed zijn op de beoordeling en besluitvorming van de deelnemer. Daarnaast stelt trainen met virtual reality scenario’s de deelnemers in staat om veel van de verschillende rollen te oefenen die een officier van dienst moet kunnen vervullen. Zo kunnen de technisch regisseurs hun deelnemers over een bredere set van rollen en scenario's beoordelen, waarbij ze allemaal exact dezelfde uitgangspunten en randvoorwaarden krijgen. Naast dit alles ziet Cecilia Hammar Wijkmark virtual reality training ook als een zeer effectieve manier van trainen qua hulpmiddelen - studenten kunnen meer training krijgen in meer aspecten van hun toekomstige rol én met minder middelen.

In Zweden worden officieren van dienst getraind op de MSB hogescholen en worden er traditioneel live-simulatieoefeningen gebruikt voor training en beoordeling, vaak in combinatie met brandweerstudenten. Nieuwe officieren van dienst zijn vaak nerveus over het maken van fouten of verkeerde keuzes tijdens live-oefeningen, omdat er meer op het spel staat (of kan staan) en er veel mensen bij betrokken zijn (onbekende brandweerstudenten, beoordelaars en veiligheidspersoneel, etc.), wat kan leiden tot hoge stressniveaus die het leerproces negatief kunnen beïnvloeden. Met gesimuleerde scenario's wordt deze risicofactor weggenomen, waardoor de deelnemer zich meer op zijn gemak voelt en tegelijkertijd de gevolgen van zijn handelen direct kan zien wanneer de technisch regisseur de ingebouwde leerpunten opstart. Ze kunnen zelfs oefenen met het maken van fouten, puur om het resultaat te zien, omdat het gesimuleerde scenario steeds opnieuw kan worden herhaald - iets wat ook niet mogelijk is op een live trainingslocatie. Op de vraag of ze daarom denkt dat toekomstige Officieren van Dienst beter uitgerust zullen zijn als computersimulaties een vast onderdeel van het curriculum worden, is het antwoord van Cecilia Hammar Wijkmark nadrukkelijk: "Ja, absoluut".

Terwijl MSB al enige tijd het platform van XVR gebruikt voor trainingen en beoordelingen en de studenten een deel van hun cursuswerk thuis kunnen doen, was deze manier van examineren op afstand een primeur voor alle deelnemers. De eerste hogeschool van MSB die deze nieuwe methode testte was MSB Sandö. Cecilia Hammar Wijkmark en haar team pleiten al jaren voor de integratie van virtuele simulatietraining en -opleiding op afstand, maar het was de pandemie die deze beslissing bovenaan de prioriteitenlijst van het management zette. De suggestie om eindexamens op afstand uit te voeren met behulp van XVR On Scene stuitte in eerste instantie op enige scepsis bij de docenten van beide colleges. Maar zowel docenten als studenten waren aangenaam verrast door de resultaten en prezen het gevoel van realisme, het hoge niveau van immersie en het gemak waarmee ze taken en beoordelingen konden uitvoeren. "Ik wist dat we virtual reality simulatie ook op afstand konden gebruiken, maar dat het mogelijk was om dit met dezelfde hoge kwaliteit te doen, en misschien nog wel beter, verraste me echt op een positieve manier", zegt docent (en virtual reality-trainingsliefhebber) van MSB Sandö, Sune Fankvist.

(© Cecilia Hammar Wijkmark)

Tijdens de examens waren alle deelnemers en examinatoren gevestigd in hun eigen thuiskantoor, van Ronneby in het zuiden tot Gällivare in het noorden, locaties die een verbluffende 1870 km uit elkaar liggen. De geografische spreiding van de studenten in een land als Zweden (bijna twee keer zo groot als het Verenigd Koninkrijk en 11 keer zo groot als Nederland) betekent dat de studenten vaak een lange weg moeten afleggen om lessen te kunnen volgen op een van de locaties van MSB in Sandö, dat ongeveer in het midden van de oostkust ligt, of Revinge in het uiterste zuiden. Het gebruik van gesimuleerde trainingsoefeningen op afstand zou dit obstakel voor veel studenten wegnemen, vooral voor degenen die in de verre, dunbevolkte uithoeken van het land wonen, zo kunnen ze hun vaardigheden scherp en up-to-date houden. Een parttime brandweerman die in een landelijk gebied woont, legde het zo uit: "We krijgen maar 12 incident oproepen per jaar. Als ik toegang zou hebben tot [de gesimuleerde MSB-trainingen] zou ik veel meer kunnen trainen en dus beter voorbereid zijn".

Als het gaat om het moderniseren van bestaande opleidingsvormen door het implementeren van meer virtuele simulatietraining en -evaluatie (op locatie en op afstand), is Cecilia Hammar Wijkmark van mening dat we een verschuiving in de paradigma's tegemoet gaan: "Moderne simulatietechnologieën kunnen worden gebruikt om hulpverleners zowel op operationeel als op tactisch niveau efficiënter en met een hogere kwaliteit te trainen dan ooit tevoren", zegt ze. In Zweden groeit de vraag naar meer onderwijs op afstand door de lange reisafstanden en voor veel studenten zijn de kosten voor het reizen en de afwezigheid van hun brandweerkazerne (en hun families) ook hoog. Het is echter geen kwestie van het vervangen van traditionele oefeningen op locatie door virtual reality training op afstand; het implementeren van meer trainingen op afstand is geen ‘en/of’, maar een ‘zowel, als ook’ oplossing. "Je kunt geen Officier van Dienst worden door alleen maar te lezen, video's of animaties te bekijken of lezingen te volgen via Zoom. Je moet in die rol worden getraind in een zo realistisch mogelijk incident. Virtuele simulatietraining op afstand en evaluatie-oefeningen zoals wij die hebben gedaan, zijn vandaag de dag de beste oplossing".

Cecilia Hammar Wijkmark hoopt dat het gebruik van virtual reality training bij MSB, zowel ter plaatse als op afstand, in de toekomst zal blijven toenemen - volgens haar is dit de enige weg vooruit. "We hoeven niet te stoppen met het gebruik van traditionele methoden, ze hebben nog steeds hun plaats binnen het onderwijs", stelt ze en gaat ze verder, "Maar de technologie ontwikkelt zich snel. We moeten de mogelijkheden die ze biedt omarmen en de onderwijsmethoden blijven innoveren om onze opleidingen en onze trainingen te verbeteren in een tempo dat gelijke tred houdt met de ontwikkeling van nieuwe risico's in onze steeds veranderende wereld".

Overzicht