Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuwe XVR trainingsmogelijkheden in Franstalig Afrika

Voormalig beroepsbrandweerman uit Frankrijk, Sebastian Bethus, heeft zijn eigen trainingsbedrijf genaamd DRILL OPS gestart. Hoofddoel van het bedrijf is het promoten van virtuele training met behulp van XVR Simulation voor brandweer- en beveiligingspersoneel in Franssprekende landen in Afrika.

In 2019 ging Sébastien Bethus naar de Republiek Congo om te werken voor een Franse oliemaatschappij op de afdeling Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Hij was daar onder meer verantwoordelijk voor het opleiden van industriële brandweerlieden en personeel op het gebied van arbeidsrisico-preventie. De pandemie dwong hem echter terug te keren naar Frankrijk. Bethus volhardde en startte zijn eigen trainingsbedrijf op, waarmee hij zijn diensten gaat aanbieden aan Franstalige landen in Afrika. Zijn huidige focus ligt op het aanbieden van trainingen en opleidingen voor het brandweer- en veiligheidspersoneel van industriële locaties en andere ondernemingen die op hun locatie beschikken over eigen incident management teams. 

Bethus is van mening dat virtuele training het ter plaatse aanwezige personeel kan versterken in hun besluitvaardigheid en het herkennen van risico's tijdens incidenten terwijl zij wachten op de komst van meer gespecialiseerde hulp. Niet alle veiligheidsprocedures worden uitgevoerd door opgeleide veiligheidsspecialisten, waardoor het alleen maar belangrijker wordt ervoor te zorgen dat alle personeelsleden vertrouwd zijn met de relevante veiligheidsprotocollen en dat ze weten wat ze in een noodsituatie moeten doen. Vanuit zijn ervaring betekent dit dat velen de deskundigheid en de opleidingsfrequentie missen om volledig voorbereid te zijn (en zich voorbereid te voelen!) wanneer zij geconfronteerd worden met incidenten op het industrieterrein. "Met behulp van XVR Simulation wil ik een positieve impact hebben op de manier van trainen en op het verbeteren van de vaardigheden van trainers bij het creëren van scenario's en de debriefing ervan", zegt Bethus. "Veel locaties vereisen een zekere autonomie bij de aanpak van incidenten en het is van belang dat de afdelingen Gezondheid, Veiligheid en Milieu XVR Simulation gebruiken om hun responseteams te trainen en de samenwerking met externe versterkingen te coördineren."

Trainen met virtual reality-simulatiesoftware biedt mogelijkheden voor organisaties en teams om vaker te trainen, beter gebruik te maken van de beschikbare middelen en voordeel te halen uit training en opleiding op afstand voor regio's met een grote geografische spreiding, wat vaak het geval is in veel Afrikaanse landen. Het XVR-platform stelt klanten ook in staat om incidenten te trainen die minder vaak voorkomen of die moeilijk ter plaatse kunnen worden gesimuleerd. Bethus: "Ik wil ook werkwijzen laten zien die niet algemeen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld het omgaan met talloze slachtoffers."

Bethus merkt op dat XVR Expo hierbij ook een belangrijke hulpmiddel is, omdat het de reikwijdte en de frequentie vergroot waarmee het personeel oefeningen kan doen om de voortdurende ontwikkeling van hun vaardigheden te vergemakkelijken. Situationele analyses en oefeningen die gericht zijn op het voorkomen van risico's en het vertrouwd raken met noodprocedures zullen volgens hem bijzonder nuttig zijn om op operationeel en tactisch niveau te trainen. Bethus hoopt ook dat virtuele opleidingen de coördinatie tussen de particuliere en de openbare sector zullen bevorderen. Door virtueel te trainen, zouden vertegenwoordigers van beide sectoren gemakkelijker aan gezamenlijke oefeningen kunnen deelnemen zonder dat dit veel middelen vergt.

Sébastien Bethus heeft vanaf september 2021 een contract getekend met XVR Simulation en kijkt ernaar uit om zijn inspanningen op het gebied van incident command training voort te zetten. "Ik heb XVR al getest in het kader van risicopreventie, en dit heeft tijdens industriële operaties tot goede resultaten geleid", besluit hij.

Overzicht