Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Voorbij de hype HMD voor manschappen

Bij XVR Simulation overleggen we met onze gebruikers vaak over de ontwikkeling van ons product XVR On Scene. De komende tijd onderzoeken we samen met een aantal van onze gebruikers de (on)mogelijkheden van verschillende toepassingen voor verschillende technologieën. Daarbij richten we ons op de educatieve meerwaarde met een realistische kijk op technische mogelijkheden, budget en implementatie. Samen met onze gebruikers kijken we verder dan de hype en proberen we toepassingen te creëren met een toegevoegde educatieve waarde, die nu en in de toekomst, zullen helpen bij het trainen en opleiden van hulpverleners

______________________________________________________________________________________________

Head Mounted Displays voor de manschappen

Samen met de Veiligheidsregio's Gelderland Midden en Drenthe onderzoeken we alle mogelijkheden om de training met Head Mounted Displays (HMD) voor de manschappen op een zinvolle manier te implementeren. Hoewel training met HMD's een aantal mooie voordelen biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee, zoals misselijkheid bij gebruikers of dat de instructeur het menselijke contact met de deelnemer verliest. Helaas zien we maar al te vaak dat gebruikers stoppen met trainen met een HMD nadat de eerste nieuwigheid er vanaf is, waarna de HMD slechts nog een veredelde demonstratietool is.

Wij vinden dit onnodig en betreurenswaardig. Een HMD kan de immersie verhogen, wat de leerervaring ten goede komt. De HMD is ook intuïtiever om mee rond te kijken, waardoor het in potentie heel geschikt is voor verkenningen. Het gebruik van zowel de HMD als een flatscreen kan de manschappen helpen bij het initiële situationele bewustzijn. Dit is wat we samen met onze gebruikers en hun praktijkervaring proberen uit te vinden.

Tijdens dit proces richten we ons op de belangrijkste operationele taken van het brandweerpersoneel, zoals brandbestrijding, technische hulpverlening, water redding en incidentbeheersing van gevaarlijke stoffen.

Brandbestrijding

Een potentiële vaardigheid waarmee een HMD de brandbestrijdingstraining voor de manschappen kan innoveren is verkenning. Het leren observeren en beslissen op basis van deze waarnemingen kan gebaat zijn bij de extra immersie die een HMD biedt. Ook het beoordelen van een brand en de daarbij horende inzettactiek uit het kwadrantenmodel kan getraind worden. Andere vaardigheden/protocollen die baat kunnen hebben bij een training met een HMD-opstelling zijn bijvoorbeeld de verkenning met warmtebeeldcamera's.

Binnen de brandbestrijding concludeerden we dat er ook vaardigheden zijn die op verschillende manieren beter getraind kunnen worden. Navigeren door een met rook gevulde ruimte lijkt bijvoorbeeld effectiever door simpelweg een blinddoek om te doen en de ruimte zelf daadwerkelijk te voelen. Hetzelfde kan misschien gezegd worden over blusacties, alhoewel het nuttig kan zijn om de brandblusser tijdens de verkenning te gebruiken. We moeten de voors en tegens op basis van ervaring onderzoeken.

Technische Hulpverlening

Het werken met HMD's bij verkeersongevallen biedt de mogelijkheid om op een immersieve en intuïtieve manier in en onder auto's te kijken. Het geeft instructeurs de kans om leerlingen te trainen in het situationeel bewustzijn. Studenten kunnen zo mogelijke gevaarlijke situaties herkennen tijdens de training, zoals een auto op de rand van een brug of de noodzaak om een voertuig te stabiliseren.  Het trainen met HMD’s kan bovendien nuttig zijn voor het besluitvormingsproces rondom het snijden en spreiden van de nieuwste automodellen. Het snijden en spreiden van autowrakken wordt echter in de praktijk beter getraind omdat er veel en goedkope autowrakken beschikbaar zijn.

Waterongevallen

We hebben ook de redding onder water geïdentificeerd als een specialisatie die getraind zou kunnen worden met een HMD. Na overleg met de Veiligheidsregio's Gelderland Midden en Drenthe bleek echter al snel dat er minder behoefte is aan HMD-trainingen voor de manschappen. Omdat het zicht in Nederland beperkt is, moeten duikers vertrouwen op gevoel en tast om hun weg te vinden. Omdat VR sterk afhankelijk is van het zicht, lijkt het trainen van een onderwaterscenario via een HMD nauwelijks tot geen enkele toegevoegde waarde te hebben. Dit in tegenstelling tot duikploegleider trainingen waar de observatie vanaf de kant de focus heeft.

Incidentbeheersing van gevaarlijke stoffen

Observatie en verkenning zijn essentieel bij een incident met gevaarlijke stoffen. Het waarnemen van een lek, het herkennen van symbolen, het zien van een specifieke chemische wolk, zijn alle perfect voor het trainen in Virtual Reality met een HMD. Dit vereist echter wel een vrij hoog detailniveau, nauwkeurigheid en een flexibel platform om een realistische situatie met de juiste symbolen en wolkenkleuren te creëren.

Proof of Concepts

Samen met de Veiligheidsregio's Gelderland Midden en Drenthe zijn we begonnen met het verkennen van de mogelijkheden van training met HMD's voor manschappen. Enige tijd na de start van het project hebben we gebieden geïdentificeerd waarin de HMD echt tot zijn recht komt, en andere gebieden waarin de HMD geen plaats heeft. XVR Simulation zal proof of concepts opzetten om de Veiligheidsregio's Gelderland Midden en Drenthe te laten zien of het potentieel inderdaad aanwezig is.

Na bespreking van de proof of concepts met zowel de Veiligheidsregio Gelderland Midden als de Veiligheidsregio Drenthe zullen we de educatieve meerwaarde van elke proof of concept beoordelen en toevoegen aan ons stappenplan.

De combinatie van onze technologische expertise met de didactische competentie van beide Veiligheidsregio's heeft tot doel te komen tot praktische en haalbare toepassingen van HMD's met een toegevoegde waarde voor de educatiedoelen voor de manschappen.


Overzicht