Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

XVR 360 gepresenteerd in Duitsland

XVR gebruiker van het eerste uur en innovatiepartner Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) heeft onze XVR 360 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken van Rheinland-Pfalz gepresenteerd. De LFKS is een van de gebruikers die intensief met ons heeft samengewerkt bij de ontwikkeling van dit nieuwe product.


XVR 360

De XVR 360 is de laatste toevoeging aan het XVR Simulation Training Concept. Het is een web-based applicatie die een virtuele scène weergeeft die in XVR On Scene is gecreëerd. Iedereen kan XVR On Scene scenario's mobiel ervaren omdat de XVR 360 een online tool is. Studenten openen het scenario eenvoudigweg in een browser. Het scenario kan vervolgens zelfstandig doorlopen worden door de studenten, waarbij ze interactief kunnen omgaan met objecten in de scène.

De mogelijkheden

Scenario's worden gemaakt in XVR On Scene, wat de docent de vrijheid geeft om eventuele dilemma's en leerpunten aan het scenario toe te voegen. De instructeur bouwt de scenario’s op zo’n manier dat de student zelfstandig door de leerpunten heen kan lopen. Het scenario kan vervolgens eenvoudig worden omgezet naar een 360 scène. De scènes zijn toegankelijk via een hyperlink, die ook geïntegreerd kunnen worden in Learning Management Systemen. 

Samenwerkingsovereenkomst

Tijdens de presentatie van de XVR 360 hebben de LFKS en onze nieuwe gebruiker, de Hochschule der Polizei Rheinland Pfalz (HPRP), ook een samenwerkingsovereenkomst getekend over het gebruik van deze nieuwe SAFER technologie. SAFER is een project dat tot doel heeft het gebruik van simulatietechnologie in grootschalige oefeningen voor de regio Rheinland-Pfalz te bevorderen.

De minister van Binnenlandse Zaken van Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, zei bij de ondertekening van de overeenkomst: "Dankzij de financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken konden de LFKS en XVR Simulation een nieuwe SAFER Mobile-technologie ontwikkelen, die de training van incidentscenario's in virtuele realiteit op mobiele apparaten mogelijk maakt en zo de training van de hulpverleners aanzienlijk vergemakkelijkt".

Met de formele samenwerkingsovereenkomst tussen de twee belangrijkste opleidingscentra voor hulpverleners neemt Rheinland-Pfalz zowel in Duitsland als in Europa een leidende positie in. Tegen de achtergrond van steeds complexere dreigingsscenario's versterkt het bovendien de samenwerking tussen overheden en organisaties.

De HPRP is de eerste politieacademie in Duitsland die Virtual Reality als standaard onderwijsmethode in de basis- en gevorderde opleiding heeft ingevoerd. Dankzij de XVR 360 is het ook mogelijk om vrijwilligers van de brandweerkorpsen en de rampenbestrijding volledig onafhankelijk van tijd en plaats op te leiden, bij te scholen en vervolgopleidingen te laten volgen. Onze innovatiepartner LFKS heeft ook een nieuwe "Mijn LFKS"-app ontwikkeld, die ook de uitwisseling van informatie met cursisten vergemakkelijkt en de registratieprocedure vereenvoudigt.

De LFKS en de HPRP zijn ook van plan om de XVR 360 te gebruiken voor openbare informatie over veiligheid. Het nieuwe programma zou ook gebruikt kunnen worden om volwassenen en zelfs kinderen op te leiden in verkeers- en brandveiligheid, of om hen te leren hoe ze zich in een nood- en crisissituatie moeten gedragen.


Overzicht