Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

XVR als trainingstool voor brandinspecties

De laatste keer dat wij spraken met Beredskab Fyn, de brandweer en reddingsdienst van het Deense eiland Funen, waren ze druk bezig om zich vertrouwd te maken met XVR On Scene en de vele mogelijkheden om de training af te stemmen op een specifiek publiek met specifieke trainingsdoelen. Wij spraken nogmaals met Kenny Dramshøj Christensen, Hoofd Brandpreventie, over hoe zij het XVR-platform nu ook gebruiken voor de training van brandweerinspecteurs.

In 2018 begon Kenny Dramshøj Christensen de verschillende mogelijkheden te verkennen om XVR in het curriculum op te nemen voor het trainen en onderhouden van de vaardigheden van niet alleen brandweerlieden, maar ook van andere medewerkers op het gebied van brandveiligheid en preventie. Een van die manieren was het trainen en standaardiseren van brandinspecties. Zover hij wist had niemand in zijn departement ooit op gestructureerde wijze onderzocht of inspecteurs na de initiële training dezelfde aanpak volgden - en of dit het resultaat van hun inspecties beïnvloedde.

Met de hulp van XVR On Scene ging hij op zoek naar eventuele inconsistenties en onzekerheden onder zijn brandweerinspecteurs om ze allemaal dichter bij een meer gestandaardiseerde aanpak te brengen. "We begonnen met wat ik beschouwde als eenvoudige virtuele brand- en veiligheidsinspecties, gebaseerd op Deense wetgeving die we allemaal kenden, om deze manier van trainen te vergemakkelijken. Toen werd het me duidelijk dat niemand ooit het werkelijke inspectieproces van het individu had geëvalueerd."

© Beredskab Fyn

Hij ontdekte dat een bepaalde brandinspectie, afhankelijk van de inspecteur, kon leiden tot verschillende sancties - van geen tot veel, van licht tot zwaar - terwijl het resultaat idealiter slechts marginaal zou moeten verschillen. Dramshøj Christensen gebruikt XVR On Scene om zijn personeel op virtuele brandinspecties te sturen en ziet dat zij met succes een begin maken met het dichten van de gaten in niet alleen de basiskennis en aanpak, maar ook in het professionele vertrouwen van hun brandinspecteurs.

"XVR heeft het voor ons mogelijk gemaakt om zowel begrip als verstoring te creëren in ieders begrip van hun beroep. Elke virtuele brandinspectie voelt authentiek aan en geeft hen instrumenten en ervaringen die zij kunnen meenemen naar hun echte inspecties. Dit effect hebben wij niet kunnen bereiken met andere, meer traditionele onderwijsplatforms," zegt hij enthousiast, en voegt eraan toe: "Ik kan zeggen dat wij XVR momenteel vaker gebruiken voor brandinspectietrainingen dan voor operationele trainingen."

De scenario's zijn vaak gebaseerd op dilemma's of thema's die Dramshøj Christensen ziet opduiken bij zijn inspecteurs. Individueel of in teams doorlopen de inspecteurs de scenario's met een instructeur. Het resultaat is een basis van best practices en duidelijke verwachtingen over de wijze waarop moet worden omgegaan met de vele variabelen die elke inspectielocatie met zich mee kan brengen. Naast observatievaardigheden trainen zij ook hun manier van communiceren met het publiek dat zij tijdens hun inspecties ontmoeten, met behulp van interne rollenspelers.

Voor hem was het essentieel dat het tempo, na de invoering van het XVR-platform als trainingstool voor hun brandweerinspecteurs, langzaam maar gestaag werd opgevoerd. Zijn personeel moest vertrouwd raken met simulatie gebaseerde training, wat voor hen een nieuwe trainingsmethode was. "Dit platform biedt veel mogelijkheden om de kers op een toch al indrukwekkende taart te zetten. We kunnen weliswaar een fabrieksterrein van 5000 m² met meerdere verdiepingen bouwen, maar misschien is dat niet het eerste scenario dat we uitvoeren," zegt hij met een grijns.

© Beredskab Fyn

Ook wilde hij ervoor zorgen dat geen enkele inspecteur het gevoel had dat hij beoordeeld werd; dat hij mogelijk zou kunnen slagen of zakken voor een training. Het was eerder een middel om ervoor te zorgen dat zij samen een gemeenschappelijk begrip ontwikkelden van een complexe taak. Hij legt uit: "Ik krijg ze nooit zover dat ze precies doen wat ik het beste en meest correcte vind, als ik ze niet vertel wat dat is. En XVR is hiervoor het perfecte platform om een volledig realistische en consistente omgeving te creëren. Het stelt ons in staat een discussie over een bepaald onderwerp aan te gaan en een consensus en conclusie te bereiken over welke aanpak we zouden kunnen en moeten kiezen."

Dramshøj Christensen maakt duidelijk dat het er niet om gaat elk geval consequent op dezelfde manier te behandelen, het gaat er eerder om elk geval vanuit hetzelfde uitgangspunt te benaderen. "We zullen nooit een uniforme groep zijn die uniforme beslissingen neemt, maar ik verwacht wel dat onze inspecties elke keer consistent en op dezelfde manier worden uitgevoerd. XVR On Scene helpt ons daarbij," zegt hij.

En hun inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. In korte tijd heeft hij geconstateerd dat zijn brandweerinspecteurs veel minder verschillen in hun conclusies, hun communicatie en de gegeven sancties dan een paar jaar geleden. "Ik heb het gevoel dat we onszelf recht in de ogen kunnen aankijken en trots kunnen zijn op wat we doen. Ongeacht wie van mijn brandweerinspecteurs de inspectie uitvoert, het publiek krijgt hetzelfde product", besluit Dramshøj Christensen.

Op Funen worden jaarlijks meer dan 2000 brandinspecties uitgevoerd door 8 tot 10 brandinspecteurs. Zij bezoeken gewoonlijk plaatsen waar veel mensen samenkomen of waar evacuatie moeilijk kan zijn, zoals verpleeghuizen, scholen en buurthuizen. Idealiter wordt elke brandweerinspecteur ten minste twee keer per jaar getraind of bijgeschoold, maar ze hopen dit tegen 2023 te verhogen, zodat ze de facetten van hun curriculum kunnen uitbreiden.

In de toekomst wil Beredskab Fyn het XVR-platform gebruiken om op simulatie gebaseerde trainingen voor het grote publiek aan te bieden. Hierbij valt te denken aan brandpreventiecursussen op scholen of kinderdagverblijven. Ook de lokale politie en hulpverleners tonen steeds meer belangstelling voor simulatiegerichte trainingen. Wij kijken ernaar uit om hun XVR-reis te volgen!

Overzicht