Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Zuid-Koreaanse brandweer investeert in simulatietraining

Bevelvoerderstraining met behulp van virtual reality en gesimuleerde scenario's wint snel terrein in Zuid-Korea, wat in een artikel in het Zuid-Koreaanse tijdschrift 119 Plus (een publicatie voor de brandweer- en reddingsdiensten) onder de aandacht wordt gebracht. Onze Zuid-Koreaanse gebruikers hebben ieder een trainingsfaciliteit met honderden vierkante meters tot hun beschikking, naast hypermoderne apparatuur.

Het is duidelijk dat in Zuid-Korea het gebruik van VR-technologieën voor opleiding, training en beoordeling van hulpverleners een prioriteit is. Eerder dit jaar heeft de South Korean National Fire Agency (nationaal instituut voor brandveiligheid) aangekondigd dat ze zullen aandringen op een herontwerp van het command capability development program (programma voor de ontwikkeling van bevelvoeringscapaciteiten). Dit programma maakt gebruik van simulatietraining en traditionele onderwijsmethoden, en het instituut hoopt zo het gebruik van simulatietraining te verbeteren en uit te breiden. Zij zullen ook een nieuw systeem voor de evaluatie van de officieren van dienst invoeren om hun vakbekwaamheid te verzekeren. Zuid-Korea heeft momenteel drie (binnenkort vier) uitstekende faciliteiten voor bevelvoerderstraining die allemaal gebruik maken van de platforms van XVR Simulation- lees er hieronder meer over.

Het Incident Command Training Centre (ICTC) in Seoel heeft de beschikking over twee volledige verdiepingen voor simulatietraining, in totaal 635 m2. Vanaf de opening van het centrum in 2015 tot juni 2020 heeft ICTC een indrukwekkende 874 trainingen verzorgd voor meer dan 25.800 deelnemers. Vanaf dit jaar hebben ze mobiele trainingsunits toegevoegd om trainingen op afstand mogelijk te maken. Aanvankelijk richtte het opleidingscentrum zich alleen op de brandbestrijding, maar sindsdien heeft het zijn curriculum uitgebreid met trainingen voor brandbestrijdings-coördinatiecentra, teams voor noodhulp en reddingsmanagement, geïntegreerde ondersteunende hoofdkwartieren voor lokale overheden, rampenbestrijdingsdiensten en gewone burgers. 

Het Centre for Incident Command Training (CICT) in Gyeonggi-do omvat meer dan 706 m2 en heeft tussen oktober 2019 en juli 2020 67 trainingen verzorgd voor 1058 deelnemers. Ze richten zich in het bijzonder op het trainen van de bevelvoerder die als eerste ter plaatse is om hun ervaring en beslissingsvaardigheden te verbeteren - belangrijke vaardigheden, want de provincie Gyeonggi heeft de meeste branden in het land. Hun trainingsscenario's zijn bijna gelijk verdeeld over 1-op-1 trainingen en teamtrainingen. Sinds april 2020 bieden ze theoretische trainingen aan en verzorgen ze ook debriefings na afloop van de training en de 35 brandweerkazernes en 105 bevelvoerders van de provincie zullen jaarlijks aan een training deelnemen.

De National Fire Service Academy is (tot nu toe) de grootste van de drie, met drie trainingsfaciliteiten die uitstrekken over maar liefst 834 m2. Op deze locaties worden de bevelvoerders ter plaatse getraind (rampenbestrijdingsprocedures en systeembeheersing); geïntegreerde bevelvoerderstrainingen (teamtrainingen op het gebied van multidisciplinaire noodhulp en reddingsmanagement); en trainingen op het gebied van situatiemanagement (grootschalige rampenbestrijdingsoefeningen). De meeste scenario's richten zich momenteel op branden in complexe gebouwen en fabrieksbranden waarbij gevaarlijke chemicaliën betrokken zijn. De Academy is van plan om meer virtuele scenario's te ontwikkelen om meer complexe rampen te trainen, zoals tunnelongevallen of instortingen, bosbranden en branden in grote instellingen zoals scholen, universiteiten en ziekenhuizen. Sinds de opening in oktober 2019 hebben ze 66 trainingen gegeven met in totaal 1148 deelnemers.

De Gwangju Fire Service Academy heeft de bouw van hun nieuwe trainingsfaciliteit aangekondigd, die in 2022 voltooid moet zijn. De academie gaat zes verschillende trainingscursussen aanbieden, en met het ICTC als maatstaf willen ze nog meer systemen en functies invoeren om de kwaliteit van de training nog verder te verbeteren. Zodra dit is afgerond, zal dit de vierde VR-opleiding in het land zijn.

Overzicht