Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De Multi-Local aanpak van XVR

Door Ferry Pak – Eén van onze belangrijkste uitdagingen, is zorgen dat onze gebruikers wereldwijd het XVR-platform kunnen aanpassen aan hun lokale omstandigheden en wensen. In deze blogpost leg ik uit hoe we de uitdaging aangaan en wat daarbij komt kijken.

De effectiviteit van virtual reality training wordt in belangrijke mate bepaald door de herkenbaarheid van het trainingsscenario voor de student. Een virtuele omgeving met Hollands groen gras is niet geloofwaardig voor een Australische brandweercommandant en andersom. 

Omgevingen, voertuigen en uniformen, maar ook procedures en natuurlijk de taal verschillen per land of regio. Op verschillende manieren zorgen wij dat het wereldwijd gebruikte XVR simulatieplatform volledig aangepast is en kan worden aan hun lokale eisen. Multi-Local noemen we dat ook wel bij XVR Simulation. 

Deze Multi-Local-benadering omvat de volgende aspecten:

Lokaal aspect 1: Processen en procedures
Niet alleen omgevingen en voertuigen verschillen per land, maar ook procedures. Met de triggers, events en taaklogica in XVR kun je een scenario geheel volgens de eigen lokale procedures laten verlopen. 

Lokaal aspect 2: Taal
Het XVR platform is op dit moment beschikbaar in 12 in verschillende talen. Daarnaast is het mogelijk om de interface en de menu’s in onze software te laten vertalen, zodat deze beschikbaar zijn in elke gewenste taal. 

Lokaal aspect 3: Content
Content, oftewel de scenario’s, omgevingen en objecten, vormen het belangrijkste lokale aspect binnen XVR. Denk hierbij aan de herkenbaarheid van gebouwen en hulpverleningsvoertuigen, maar ook om details zoals de kleur van het gras. 

Om onze gebruikers hierbij te helpen, inventariseert het Product Management team van XVR Simulation voortdurend welke lokale content binnen onze markt beschikbaar is en welke ontbrekende content moet worden gecreëerd. 

Bij het creëren van lokale content helpen we onze gebruikers op verschillende manieren: 

A. De gebruiker kan zelf lokale content bouwen
Met de Object Creator kun je eenvoudig zelf bestaande omgevingen virtueel nabouwen, door foto’s of Google Maps-afbeeldingen in te laden in XVR. Met een simpel logo op de gevel van het neutrale industriegebouw in XVR heeft de student al snel een gevoel van herkenbaarheid. De flexibiliteit om deze content zelf toe te voegen biedt onze gebruikers een groot scala aan mogelijkheden.

B. Hergebruik bestaand materiaal

In plaats van een herkenbare omgeving ‘from scratch’ te bouwen in XVR, kun je ook gebruikmaken van bestaand materiaal. Steeds meer overheden, maar ook private organisaties, beschikken over GIS-data en 3D-modellen van gebouwen of zelfs complete stadsdelen.

Neem bijvoorbeeld een recente oefening van de Hong Kong Academy of Medicine, waarin een groot incident werd nagebootst. Hiervoor kochten we reeds bestaande 3D-modellen van de stad aan, die we hebben samengevoegd tot een virtuele omgeving waarin de oefening plaatsvond.

C. Content laten bouwen door XVR Simulation of derden

Hoewel je met een beetje oefening heel veel content zelf kunt maken in XVR, heeft niet iedereen daar de tijd of mankracht voor. In zo’n geval kun je ervoor kiezen om XVR Simulation in te schakelen.

Daarnaast laat een groeiend aantal van onze klanten lokale bedrijven of freelancers omgevingen nabouwen. Een recent voorbeeld is de Nederlandse Politieacademie, die op tijdelijke basis mensen aannam om 3D-avatars van Nederlandse politieagenten te modelleren. Wij ondersteunen onze gebruikers hier actief bij en werken aan nieuwe mogelijkheden om het XVR platform open te stellen voor derde partijen.

Lokaal aspect 4: Ondersteuning
XVR Simulation heeft in verschillende tijdzones partners die gebruikers in hun eigen taal en met lokale kennis eerstelijnssupport kunnen bieden en indien nodig kunnen doorverwijzen naar de tweedelijns support op het XVR Simulation HQ in Nederland. Zo heeft XVR Simulation een eigen vestiging in Singapore (per 1 augustus 2015) een XVR Service Centre voor Australië en Nieuw-Zeeland in Sydney. Meer informatie over onze Service & Support vindt u hier.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om XVR aan te passen aan uw lokale eisen en omstandigheden? Neem dan gerust contact met mij op.

Ferry Pak is Product Manager bij XVR Simulation.
Overzicht