Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Waarom virtual reality de toekomst heeft in maritime & offshore

Door Tim Lodder – Steeds meer bedrijven en organisaties in de maritieme & offshore sector omarmen virtual reality als mogelijk nieuw trainingsmiddel en daar zijn goede redenen voor, zoals ik in deze blogpost verder zal toelichten.

Hoewel scheepvaart en offshore vaak in één adem genoemd worden, zijn het twee specifieke markten met ieder hun eigen kenmerken en kansen.

Scheepvaart: aanscherping internationale wetgeving
De scheepvaart is van origine een traditionele sector die gekenmerkt wordt door relatief kleine marges en een sterke focus op kostenbesparing. Naar aanleiding van enkele grote incidenten zoals het zinken van de Titanic (1912), de Torry Canyon (1967) en de brand op de Scandinavian Star (1990) kwamen nationale overheden steeds meer tot het besef dat veiligheid in scheepvaart moest worden gewaarborgd in internationale wetgeving. Het ongeluk met de Costa Concordia in 2012 bevestigde deze mening.


Offshore: groeiend besef van veiligheidsbelang
De offshore sector kent in haar relatief korte bestaan al enkele grote incidenten. Ondanks de grote marges en innovatieve omgeving is veiligheid lang een ondergeschoven kindje geweest in deze sector. Maar na de ramp op het Ekofisk Bravo Platform (1977), het olieproductieplatform Piper Alpha (1988) en Deepwater Horizon (2010) is een sectorbreed besef ontstaan dat veiligheid geen luxe is, maar een keihard onderdeel van het bedrijfsrisicomanagement. Daarmee groeit ook de behoefte om mensen te kunnen trainen in veiligheidsprotocollen, procedures, communicatie en crisismanagement.

Hierdoor zie je in zowel scheepvaart en offshore momenteel een groeiende vraag naar efficiënte, kosteneffectieve trainingsoplossingen. Virtual reality is om meerdere redenen één van de meest aantrekkelijke opties.


Voordelen van virtual reality
Met virtual reality kun je gemakkelijk incidenten uit het verleden reconstrueren om daarmee leermomenten te creëren voor de toekomst. Ook maakt virtual reality het mogelijk om realistische scenario’s te creëren van veiligheidsrisico’s die heel specifiek zijn in deze sectoren. Zodoende kun je met virtual reality een goede basis leggen voor veiligheids- en omgevingsbewustzijn training aan boord van schepen en/of platformen.


STCW-trainingsconcept
Een goed voorbeeld van de toepassingsmogelijkheden van virtual reality is een hybride trainingsoplossing voor de internationale scheepvaart die XVR Simulation heeft ontwikkeld samen met Falck Safety Services en Saphire Complete Training Concepts.

De aanleiding om dit concept te ontwikkelen, was de recente aanscherping van de internationale wetgeving voor veiligheidstraining in de scheepvaart (STCW). Deze wetgeving biedt ruimte voor de introductie van nieuwe moderne trainingsmethodieken zoals virtual reality en web based learning.

Het trainingsconcept is opgebouwd uit achttien 40-voets zeecontainers en levert een realistische scheepsomgeving inclusief de belangrijkste risicogebieden: de machinekamerwerkplaats, wasserette, scheepskombuis en dagverblijf voor de bemanning. Naast deze realistisch gevormde omgeving is de trainingsfaciliteit uitgerust met een compleet simulatiecentrum in de vorm van een scheepsbrug en een Machine Controle Kamer. 
De trainingen die Falck Safety Services met dit concept aanbiedt zijn een combinatie van de realistische training en simulatietraining gebaseerd op het gebruik van virtual reality. Op deze manier assisteren cursisten elkaar competent te worden op de verschillende gebieden die de training vereist. De ervaren instructeur zien erop toe dat dit gebeurd binnen de spelregels en sturen het scenario aan vanuit een centrale observatieruimte.


Minder trainingsdagen, zelfde kwaliteit
Een belangrijk voordeel van deze hybride trainingsoplossing is de tijdswinst: een volledige STCW-herhalingstraining kan worden teruggebracht van 7 dagen traditioneel klassikaal trainen naar 4-5 dagen interactief trainen. Bovendien speel je met deze reductie van trainingsdagen in op de sterke behoefte van de industrie om de trainingskosten te minimaliseren zonder in te leveren op de kwaliteit van het product. 

Inmiddels hebben onder meer Boskalis, Nederlands grootste maritiem dienstverlener, en Holland America Line (HAL) gebruikgemaakt van deze trainingsoplossing. HAL overweegt op dit moment al haar nautische en technische officieren te trainen op deze manier. Collega cruiseoperator Carnival UK Group uit Southampton (UK) heeft deze stap al genomen en gaat al haar 850 nautische en technische officieren trainen op deze wijze.


Doorontwikkeling
Uiteraard hebben we nog volop ambities dit trainingsconcept verder door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met de toevoeging van een watermistinstallatie, zodat ook hiermee getraind kan worden en dit een onderdeel kan worden van de realistische ervaring. Ook ligt er het plan om dit trainingsconcept verder uit te breiden met een specifieke module Crisis Management.

De resultaten die tot nu toe bereikt zijn, de zeer positieve reacties van de cursisten en de grote interesse vanuit de markt, versterken mijn overtuiging dat virtual reality de toekomst is voor het trainen van veiligheidsprocedures, incidentbestrijding en crisis management in de maritieme – en offshore sector.

Bent u actief in deze sector en wilt u meer weten over de voordelen van virtual reality voor uw trainingsvraagstukken? Neem dan gerust contact met mij op.


Tim Lodder was als scheepsofficier bij Holland America Line verantwoordelijk voor navigatie, scheepsveiligheid en beveiliging. Na zijn zeegaande carrière werkte hij voor Falck Safety Services waar hij verantwoordelijk was voor de introductie van het hybride trainingsconcept in de globale maritieme sector. Sinds maart 2015 is hij Business Development Manager Maritime & Offshore bij XVR Simulation.

Overzicht