Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gebruik XVR On Scene bij het trainen van Covert Surveillance

Wist je dat je XVR On Scene ook kunt gebruiken om Covert Surveillance te trainen? Lees meer over de voordelen van het gebruik van XVR Simulation om veiligheids- en beveiligingspersoneel te trainen.

Er zijn veel politieagenten en kandidaat-agenten die in korte tijd moeten worden opgeleid. Door een gebrek aan capaciteit kan het een uitdaging zijn om niet alleen de vele studenten aan de Politieacademie op te leiden, maar ook agenten die al in het veld actief zijn. Het trainen met VR-software stelt gebruikers in staat om een breed scala aan scenario's te simuleren - met name die scenario's die moeilijk, tijdrovend en/of duur zijn om ze in werkelijkheid uit te voeren en daardoor voor grote aantallen studenten moeilijker te repliceren zijn. Daardoor doen de studenten meer ervaring op in een gecontroleerde omgeving voordat zij het werk in de praktijk gaan leren, en zijn zij allemaal verzekerd van dezelfde leerdoelen.


Leerdoelen:

XVR On Scene biedt een ideale omgeving voor de volgende leerdoelen op het gebied van veiligheid- en beveiliging:

 

Situatiebewustzijn/observatie

- Maak kennis met honderden scenario's waarin deelnemers geconfronteerd worden met ingewikkelde situaties, die zeer gedetailleerd worden gesimuleerd. Events kunnen exact worden herhaald voor meerdere back-to-back sessies, zodat meerdere studenten in dezelfde omgeving voor dezelfde doelen kunnen trainen. Voor Covert Surveillance betekent dit dat de verdachte telkens dezelfde bewegingen herhaalt en hetzelfde gedrag vertoont als het scenario opnieuw begint. Wanneer meerdere deelnemers tegelijkertijd aan een sessie deelnemen, kunnen zij elk hun eigen perspectief van de observatie ervaren, en die inzichten uiteindelijk gebruiken om elkaar in teamverband te helpen.

Verkenning

- Script uw eigen scenario's, of pas bestaande scenario's aan, inclusief doelen, bewegingspaden en een aaneenschakeling van events. Er kunnen hele locaties worden voorbereid waarin verschillende interactiepunten worden meegenomen in het traject van de verschillende competentiegebieden die nodig zijn om het uitvoeren van een  verkenning te beheersen. Volg bewegende doelen, trek conclusies en reageer dienovereenkomstig. XVR On Scene komt zelfs met functies die CCTV-monitoring ondersteunen, wat betekent dat deelnemers het gebruik van observatietechnologie kunnen trainen. Deze CCTV-functionaliteit is ook toegepast in het scenario Covert Surveillance om zodoende het realisme te verhogen.

Communicatie en informatieoverdracht

- Vooral in groepssessies is effectieve communicatie tussen deelnemers erg belangrijk. Veel scenario's zijn ontworpen om in kleine groepen te worden ervaren en omvatten taken die door de deelnemers worden gedeeld. Waar gaat het doelwit heen? Hoe gedraagt het zich? Is het doelwit te voet onderweg? De instructeur leidt de deelnemers uiteraard door het scenario dat ze trainen, maar ze moeten zelf beslissingen nemen en hun bevindingen met elkaar uitwisselen.

Predictive profiling

- Met XVR On Scene kunnen de gebruikers omgevingen betreden die gevuld zijn met bewegende objecten, voetgangers en voertuigen. Al deze factoren moeten door de deelnemer worden gefilterd om verdacht gedrag en slechte actoren te kunnen identificeren. VR-simulatietraining is hiervoor perfect geschikt, omdat de scenario's interactief zijn en dus aanzienlijk meer ruimte bieden voor onderzoek in vergelijking met andere media. Het scenario Covert Surveillance is specifiek geconstrueerd binnen een levendige stadsomgeving, zodat de deelnemers onderweg geconfronteerd worden met afleiding.

Standaard werkprocedures

- Er is geen andere sector die meer aandacht vraagt voor protocollen en operationele procedures dan veiligheid en beveiliging. Het is absoluut van het grootste belang voor alle veiligheids- en beveiligingspersoneel - of het nu militairen, politiemensen of veiligheidsdiensten zijn - dat zij weten hoe zij met hooggespannen situaties moeten omgaan en zich daarbij precies aan de regels houden. Of het nu gaat om iets eenvoudigs als een arrestatie, of iets complexers als crowd management, XVR On Scene biedt een leerschool om al die gevallen in een veilige omgeving te benaderen, lang voordat er in het veld in de echte wereld iets ergs kan gebeuren. Hetzelfde geldt voor Covert Surveillance, aangezien het ongelooflijk moeilijk is om een realistische surveillance missie te simuleren in een levendige omgeving, vooral als het resultaat herhaalbaar moet zijn, zodat bij elke nieuwe sessie identieke leerdoelen kunnen worden bereikt. Met dit scenario kan elke noodzakelijke procedure zonder beperkingen worden geoefend en herhaald.


Lesconfiguratie:

De bewegingen van het doelwit zijn gescript en kunnen door de instructeur worden aangepast. Daarom kan de aanpak sterk variëren op basis van de specifieke bewakingszaak. Of het gebruik van een voertuig nodig is of niet, hoe snel het doelwit beweegt, of het doelwit tekenen van agressie vertoont, of wat de weersomstandigheden zijn - al deze aspecten kunnen worden aangepast voor een meer immersieve en relevante VR-training. 


Bovendien kan dit scenario op drie verschillende manieren worden ervaren:

- Classroom In a classroom setting, one student might be placed in the scenario together with the instructor, while the rest of the class watches. The resulting visuals can then be used in a similar way to a traditional presentation, involving the students with questions on what they see, and what the appropriate action would be. This setting is perfect to spark discussions and facilitate group work.

- Team A team session allows multiple participants to join, so that everybody can take over different roles. This way, they can train communication, collaboration, reporting (and requesting reports), decision-making, reconnaissance, and generally following protocol, depending on the individual role they take on.

- Individual The set up for individual sessions offers the same training goals as the one for team sessions. However, objectives vary based on the role that the participant takes on, so different goals can be trained by switching roles. In addition to that, the individual setup can also be used for assessment purposes.


Scenariobeschrijving:

In dit scenario wordt een verdachte (het doelwit) door meerdere waarnemers in de gaten gehouden. Hij verlaat zijn woning en loopt vervolgens door een voetgangersgebied. Ondertussen volgen twee waarnemers hem om beurten bij elke stap terwijl ze voldoende afstand bewaren om niet opgemerkt te worden. Na een tijdje te voet te zijn gevolgd, stapt het doelwit in zijn voertuig en begint te rijden, zodat de bewaking op de weg wordt voortgezet. Kort daarna rijdt de auto van het doelwit een nabijgelegen parkeergarage in. Hier neemt een derde waarnemer het over en blijft het doelwit volgen zodra het de garage verlaat. Het doel van het scenario is het identificeren van een rendez-vouspunt, waar een transactie plaatsvindt tussen het doelwit en een tweede verdachte. De deelnemer staat voor een keuze: Wat moet hij nu doen?

De deelnemers kunnen ofwel de rol van waarnemer ofwel die van teamleider op zich nemen. De waarnemers zijn verantwoordelijk voor het ongezien volgen van de bewegingen van het doelwit, waardoor zij kunnen reageren op situationele gedragingen en hun begrip van geheimhouding tijdens operaties wordt versterkt. De teamleider daarentegen blijft tijdens dit scenario op een verborgen locatie en ziet alles gebeuren op meerdere schermen die verbonden zijn met CCTV-camera's. Deze rol is gericht op het plannen en faciliteren van groepsinspanningen, het coördineren van activiteiten en het verkrijgen van een overzicht over stressvolle situaties in het algemeen. 


Info:

Voor meer informatie over dit en andere scenario's kunt u terecht op de community website  of u kunt contact met ons opnemen. Voor een diepgaande uitleg van de taken en events binnen dit specifieke scenario kunt u het verklarende document downloaden dat u kunt vinden in het downloadtabblad covert surveillance.

Overzicht