Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuwe XVR gebruiker – Letse Staatspolitieacademie

Met veel genoegen stellen wij een van onze nieuwste XVR gebruikers, de Letse Staatspolitieacademie, aan u voor. Aivis Ivashko, docent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en voormalig forensisch expert van de staatspolitie van Letland, en Olga Aņikoviča, hoofdinspecteur verantwoordelijk voor internationale samenwerking, vertellen ons over hun eerste stappen met XVR. Hoewel ze nog maar aan het begin van hun reis staan, zijn ze zeer ambitieus.

"Ons doel is om XVR On Scene volledig op te nemen in ons leer- en beoordelingscurriculum. We willen het gebruiken voor het trainen van een breed scala aan vaardigheden en incidenten - terroristische aanvallen, crowd management, inspectie van plaatsen delict, besluitvorming, en zelfs voor ondervraging," legt Aivis Ivashko uit. "Het is ook een geweldig hulpmiddel voor de beoordeling of evaluatie van bijvoorbeeld besluitvorming op leiderschaps- of managementniveau."

"Eén of twee keer per jaar hebben we grote oefeningen voor leerdoelen zoals crowd control, maar die zijn vaak middelenintensief en tijdrovend. Met XVR kunnen we oefeningen creëren die niet gemakkelijk in het echt gerealiseerd kunnen worden," voegt Olga Aņikoviča toe.

© Valsts policijas koledža

Aangemoedigd door de manier waarop hun collega's van de Estse Academie voor Veiligheidswetenschappen het XVR-platform gebruiken, vroeg de Staatspolitieacademie financiering aan om zich aan te sluiten bij het groeiende aantal politieacademies en hogescholen over de hele wereld die de voordelen van op simulatie gebaseerde training onderzoeken. Nadat zij de Letse staatspolitie (waarvan hun budget afhankelijk is) hebben overtuigd van de waarde van het XVR-platform, werken zij nu samen om beide organisaties voor te bereiden op de toevoeging van virtual reality training aan hun oefenprogramma's.

Aivis Ivashko en Olga Aņikoviča maken deel uit van een klein team bij de Staatspolitieacademie dat zich hard aan het voorbereiden is op de invoering van simulatiegebaseerde training bij de academie, en er is nog veel werk te doen. Momenteel analyseren zij welke trainingsbehoeften met behulp van XVR-scenario's kunnen worden vervuld. Ook werkt men aan een plan om het onderwijzend personeel vertrouwd te maken met het XVR-platform. Aan het onderwijzend personeel is gevraagd om te evalueren hoe en of XVR in hun individuele cursussen kan worden geïmplementeerd - op zich ook al een enorme taak. Ten slotte zijn ze op zoek naar extra personeel om de scenario's te bouwen en te implementeren.

Men hoopt dat de toevoeging van op simulatie gebaseerde training de hogeschool aantrekkelijker zal maken voor nieuwe, jonge politiekadetten. "De wereld wordt steeds digitaler, en wij moeten meegaan in die ontwikkeling", zegt Aivis Ivashko. "Ik hoop dat de invoering van virtual reality in ons curriculum ons zal helpen af te stappen van de traditionele manier van opleiden en beoordelen van politieagenten, dat het ons zal helpen te moderniseren en betere resultaten te behalen, waardoor onze school een meerwaarde krijgt."

© Valsts policijas koledža

De faciliteiten waar de virtual reality training zal plaatsvinden worden momenteel voltooid. Hier zullen ze zowel individuele als teamtrainingen en beoordelingen kunnen uitvoeren. Ze hebben ook Oculus VR-brillen aangeschaft om de oefeningen nog meeslepender te maken.

Op dit moment gaat het er vooral om XVR te integreren in het curriculum van de politiekadetten, en op termijn ook voor de agenten die extra training komen volgen. Ongeveer 460 deelnemers studeren aan de Staatspolitieacademie en nog eens ongeveer 240 politieagenten nemen drie keer per jaar deel aan een training van twee weken.

Aivis Ivashko en Olga Aņikoviča hebben goede hoop dat ze bij de start van het semester in september klaar zijn om de eerste oefeningen in te voeren. De grootste hindernissen op dit moment zijn ten eerste de hoge werklast voor het analyseren van de manieren waarop XVR kan worden toegepast, en ten tweede het inwerken van het hele onderwijzend personeel, dat uit bijna 60 docenten bestaat. Ze hebben er echter alle vertrouwen in dat ze deze uitdagingen met succes zullen overwinnen. “We staan klaar om te beginnen en kunnen niet wachten om de eerste resultaten van onze inspanningen te zien", besluit Aivis Ivashko.

Overzicht